Thêm kinh phí hỗ trợ nhiều gia đình liệt sĩ từ chương trình năm 2019
21/05/2020 1303 Xem

Nhiều gia đình liệt sĩ có hoàn cảnh khó khăn trên cả nước được Hội hỗ trợ gia đình liệt sỹ Việt Nam giúp đỡ, chi phí từ nguồn tiếp nhận của đợt vận động ủng hộ qua Cổng Thông tin điện tử nhân đạo Quốc gia (1400) năm 2019, mang tên “Tri ân liệt sĩ”.

chương trình đang thực hiện
Tri ân liệt sĩ
Soạn: TALS gửi 1405
  • 1.766
  • 35.320.000
Thời gian: 01/06/2020 đến 30/07/2020
Giá trị: 20.000đồng / 01 tin nhắn
Toàn dân ủng hộ phòng, chống dịch bệnh Covid-19
Soạn: CV n gửi 1407
Trong đó n là số lần ủng hộ 20.000 đồng (n từ 1 đến 100), mỗi tin nhắn trị giá 20.000 đồng nhân n lần
  • 2.596.684
  • 152.025.780.000
Thời gian: 19/03/2020 đến 18/06/2020
gửi thư góp ý
Gửi góp ý