Hỗ trợ nhiều bệnh nhi phẫu thuật tim từ chương trình năm 2019
23/11/2020 159 Xem

Gần hai trăm bệnh nhi trên cả nước được hỗ trợ chi phí phẫu thuật tim, chi phí từ nguồn thu của đợt vận động ủng hộ qua Cổng 1400 năm 2019, mang tên “Trái tim cho em”.

chương trình đang thực hiện
Trái tim cho em
Soạn: TTCE gửi 1407
  • 113
  • 2.260.000
Thời gian: 01/12/2020 đến 29/01/2021
Giá trị: 20.000đồng / 01 tin nhắn
Vì đồng bào vùng lũ
Soạn: UH gửi 1403
  • 30.437
  • 608.740.000
Thời gian: 23/10/2020 đến 21/12/2020
Giá trị: 20.000đồng / 01 tin nhắn
Một tin nhắn, triệu nghĩa tình gửi trao bệnh nhân ung thư
Soạn: UT gửi 1406
  • 6.129
  • 122.580.000
Thời gian: 05/10/2020 đến 03/12/2020
Giá trị: 20.000đồng / 01 tin nhắn
gửi thư góp ý
Gửi góp ý