Tiếp sức học sinh vùng lũ đến trường từ chương trình năm 2019
14/10/2020 178 Xem

500 chiếc cặp phao đã được trao đến tay các em học sinh tại các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Hà Tĩnh… vào tháng 9, tháng 10 năm 2019, nguồn chi từ chương trình nhắn tin “Vì đồng bào vùng lũ” năm 2019.

chương trình đang thực hiện
Vì đồng bào vùng lũ
Soạn: UH gửi 1403
  • 9.494
  • 189.880.000
Thời gian: 23/10/2020 đến 21/12/2020
Giá trị: 20.000đồng / 01 tin nhắn
Một tin nhắn, triệu nghĩa tình gửi trao bệnh nhân ung thư
Soạn: UT gửi 1406
  • 2.296
  • 45.920.000
Thời gian: 05/10/2020 đến 03/12/2020
Giá trị: 20.000đồng / 01 tin nhắn
Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ
Soạn: BL gửi 1407
  • 60.601
  • 1.212.020.000
Thời gian: 01/09/2020 đến 30/10/2020
Giá trị: 20.000đồng / 01 tin nhắn
gửi thư góp ý
Gửi góp ý