Hỗ trợ 23 bệnh nhân ung thư nghèo từ chương trình năm 2020
11/11/2021 1017 Xem

23 bệnh nhân ung thư nghèo đã được Quỹ hỗ trợ bệnh nhân ung thư – Ngày mai tươi sáng hỗ trợ thông qua việc xét duyệt hồ sơ xin hỗ trợ của các bệnh nhân ung thư có hoàn cảnh khó khăn.

TỔNG HỢP TIỀN TÀI TRỢ QUỸ VẮC-XIN (tỷ đồng)

Tiền đã chuyển vào quỹ *:

8.799,3

Tổng số tổ chức và cá nhân đã ủng hộ *:

569.807 * Số liệu cập nhật vào 11h30 và 17h hàng ngày từ Cổng thông tin Bộ Tài chính
chương trình đang thực hiện
Vì đồng bào vùng lũ
Soạn: UH gửi 1403
  • 7.350
  • 147.000.000
Thời gian: 11/11/2021 đến 09/01/2022
Giá trị: 20.000đồng / 01 tin nhắn
gửi thư góp ý
Gửi góp ý