Hỗ trợ nhiều người bệnh lao nghèo từ chương trình năm 2019
20/02/2020 600 Xem

Hơn một trăm người bệnh lao có hoàn cảnh khó khăn trên cả nước được Quỹ Hỗ trợ người bệnh chiến thắng bệnh lao giúp đỡ, chi phí từ nguồn thu của đợt vận động ủng hộ qua Cổng Thông tin điện tử nhân đạo Quốc gia (1400) năm 2019, mang tên “Nhắn tin hỗ trợ chữa bệnh lao”.

chương trình đang thực hiện
NHẮN TIN HỖ TRỢ CHỮA BỆNH LAO
Soạn: TB gửi 1402
  • 0
  • 0
Thời gian: 03/03/2020 đến 01/05/2020
Giá trị: 20.000đồng / 01 tin nhắn
CHƯƠNG TRÌNH "KIẾN TẠO NHỊP CẦU"
Soạn: KTNC gửi 1404
  • 1.157
  • 23.140.000
Thời gian: 25/02/2020 đến 24/04/2020
Giá trị: 20.000đồng / 01 tin nhắn
gửi thư góp ý
Gửi góp ý