chương trình nhắn tin đã thực hiện
  • Chọn năm cần tìm
  • tìm kiếm
Tên chương trình Đầu số Cú pháp Thời gian thực hiện Số tin nhắn Số tiền (vnđ)
Nhắn tin hỗ trợ chữa bệnh lao 1402 TB 08/03-06/05/2024 81.059 1.621.180.000
Tết nhân ái 1409 TET 21/11-19/01/2024 11.637 232.740.000
Một tin nhắn, triệu nghĩa tình gửi trao bệnh nhân ung thư 1406 UT 15/11-13/01/2024 33.908 678.160.000
GỬI THƯ GÓP Ý
gửi thư góp ý
Gửi góp ý