Chi tiết video
Mái ấm nhân đạo cho người nghèo vùng biên 03/04/2023

Hãy chung tay ủng hộ nguồn lực để hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở, sinh kế và các nhu yếu phẩm cho người nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại các vùng biên giới, hải đảo trên cả nước. bằng cách soạn tin: NHA gửi 1407 (20.000 đồng/ 01 tin nhắn) từ 00h ngày 23/02/2023 đến 24h ngày 23/4/2023.

Cổng 1400
các tin khác
chương trình đang thực hiện
Nhắn tin hỗ trợ chữa bệnh lao
Soạn: TB gửi 1402
  • 54.041
  • 1.080.820.000
Thời gian: 08/03/2024 đến 06/05/2024
Giá trị: 20.000đồng / 01 tin nhắn
gửi thư góp ý
Gửi góp ý