Chi tiết video
Triển khai chương trình “Trái tim cho em” năm 2023 22/11/2023

Hãy chung tay hỗ trợ chi phẫu thuật, can thiệp, mổ tim cho các bệnh nhi mắc bệnh tim bẩm sinh có hoàn cảnh khó khăn trên cả nước bằng cách soạn tin: TTCE gửi 1407 (20.000 đồng/01 tin nhắn) từ ngày 02/11/2023 đến hết ngày 31/12/2023.

Cổng 1400
các tin khác
chương trình đang thực hiện
Nhắn tin hỗ trợ chữa bệnh lao
Soạn: TB gửi 1402
  • 54.043
  • 1.080.860.000
Thời gian: 08/03/2024 đến 06/05/2024
Giá trị: 20.000đồng / 01 tin nhắn
gửi thư góp ý
Gửi góp ý