Chi tiết video
Triển khai chương trình “Trái tim cho em” năm 2023 22/11/2023

Hãy chung tay hỗ trợ chi phẫu thuật, can thiệp, mổ tim cho các bệnh nhi mắc bệnh tim bẩm sinh có hoàn cảnh khó khăn trên cả nước bằng cách soạn tin: TTCE gửi 1407 (20.000 đồng/01 tin nhắn) từ ngày 02/11/2023 đến hết ngày 31/12/2023.

Cổng 1400
các tin khác
chương trình đang thực hiện
Tiếp sức trẻ khuyết tật tới trường
Soạn: TEKT gửi 1407
  • 13.048
  • 260.960.000
Thời gian: 25/05/2024 đến 23/07/2024
Giá trị: 20.000đồng / 01 tin nhắn
gửi thư góp ý
Gửi góp ý