Cổng 1400 chuyển đổi số nhưng vẫn duy trì và phát triển giá trị cốt lõi
18/01/2024 1100 Xem

Sáng ngày 18/01/2024, tại Hội nghị Tổng kết công tác năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024 của Tổng Công ty Truyền thông đa phương tiện (VTC), Bộ trưởng Bộ TTTT Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh "Chuyển đổi số hoạt động nhân đạo, từ thiện qua Cổng Thông tin điện tử nhân đạo quốc gia (1400) nhưng vẫn duy trì và phát triển giá trị cốt lõi từ ban đầu, đó là hướng đến số đông, tuyên truyền, giáo dục những giá trị nhân văn của dân tộc ta".

chương trình đang thực hiện
gửi thư góp ý
Gửi góp ý