Triển khai chương trình nhắn tin “Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ” 2020
28/08/2020 2902 Xem

Từ ngày 01/9 đến hết ngày 30/10/2020, Quỹ Xã hội từ thiện (XHTT) Tấm Lòng Vàng sẽ phối hợp cùng Cổng Thông tin điện tử nhân đạo quốc gia (Cổng 1400) triển khai chương trình nhắn tin “Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ” 2020.

chương trình đang thực hiện
Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ
Soạn: BL gửi 1407
  • 15.224
  • 304.480.000
Thời gian: 01/09/2020 đến 30/10/2020
Giá trị: 20.000đồng / 01 tin nhắn
gửi thư góp ý
Gửi góp ý