Triển khai chương trình "Tri ân liệt sĩ" 2020
28/05/2020 936 Xem

Từ ngày 01/6/2020 đến hết ngày 30/7/2020, Cổng Thông tin điện tử nhân đạo Quốc gia (Cổng 1400) triển khai chương trình nhắn tin "Tri ân liệt sĩ" năm 2020 với cú pháp TALS gửi 1405 (20.000 đồng/01 tin nhắn).

chương trình đang thực hiện
Tri ân liệt sĩ
Soạn: TALS gửi 1405
  • 1.801
  • 36.020.000
Thời gian: 01/06/2020 đến 30/07/2020
Giá trị: 20.000đồng / 01 tin nhắn
Toàn dân ủng hộ phòng, chống dịch bệnh Covid-19
Soạn: CV n gửi 1407
Trong đó n là số lần ủng hộ 20.000 đồng (n từ 1 đến 100), mỗi tin nhắn trị giá 20.000 đồng nhân n lần
  • 2.596.692
  • 152.026.120.000
Thời gian: 19/03/2020 đến 18/06/2020
gửi thư góp ý
Gửi góp ý