Phát động chương trình “Nốt Sol kết nối, chung tay cùng tuyến đầu chống dịch Covid 19”
04/09/2021 5074 Xem

Từ ngày 10/9/2021 đến hết ngày 09/11/2021, người dân cả nước hãy cùng nhắn tin ủng hộ cho chương trình “Nốt Sol kết nối, chung tay cùng tuyến đầu chống dịch Covid 19”, với cú pháp KETNOI gửi 1406 (20.000 đồng/01 tin nhắn).

TỔNG HỢP TIỀN TÀI TRỢ QUỸ VẮC-XIN (tỷ đồng)

Tiền đã chuyển vào quỹ *:

8.788,7

Tổng số tổ chức và cá nhân đã ủng hộ *:

561.106 * Số liệu cập nhật vào 11h30 và 17h hàng ngày từ Cổng thông tin Bộ Tài chính
chương trình đang thực hiện
Nốt Sol kết nối - chung tay cùng tuyến đầu chống dịch Covid 19
Soạn: KETNOI gửi 1406
  • 23.367
  • 467.340.000
Thời gian: 10/09/2021 đến 09/11/2021
Giá trị: 20.000đồng / 01 tin nhắn
gửi thư góp ý
Gửi góp ý