Phát động chương trình “Nhắn tin hỗ trợ chữa bệnh lao” năm 2020
26/02/2020 250 Xem

Từ ngày 03/3/2020 đến hết ngày 01/5/2020, những tấm lòng hảo tâm trên cả nước hãy cùng nhắn tin ủng hộ cho chương trình “Nhắn tin hỗ trợ chữa bệnh lao” năm 2020, với cú pháp TB gửi 1402 (20.000 đồng/01 tin nhắn)

chương trình đang thực hiện
NHẮN TIN HỖ TRỢ CHỮA BỆNH LAO
Soạn: TB gửi 1402
  • 0
  • 0
Thời gian: 03/03/2020 đến 01/05/2020
Giá trị: 20.000đồng / 01 tin nhắn
CHƯƠNG TRÌNH "KIẾN TẠO NHỊP CẦU"
Soạn: KTNC gửi 1404
  • 1.173
  • 23.460.000
Thời gian: 25/02/2020 đến 24/04/2020
Giá trị: 20.000đồng / 01 tin nhắn
gửi thư góp ý
Gửi góp ý