Triển khai chương trình nhắn tin "Tri ân chiến sĩ Trường Sơn" 2020
15/07/2020 907 Xem

Từ ngày 27/7/2020 đến hết ngày 24/9/2020, Cổng Thông tin điện tử nhân đạo Quốc gia (Cổng 1400) triển khai chương trình nhắn tin "Tri ân chiến sĩ Trường Sơn" năm 2020 với cú pháp TS gửi 1404 (20.000 đồng/01 tin nhắn).

chương trình đang thực hiện
Tri ân chiến sỹ Trường Sơn
Soạn: TS gửi 1404
  • 1.499
  • 29.980.000
Thời gian: 27/07/2020 đến 24/09/2020
Giá trị: 20.000đồng / 01 tin nhắn
gửi thư góp ý
Gửi góp ý