Chi tiết video
“Đồng hành cùng trẻ em nghèo, khuyết tật” 16/05/2023

Hãy chung tay ủng hộ nguồn lực để hỗ trợ lượng thực, thực phẩm, phương tiện đi lại cho trẻ em nghèo, khuyết tật, mồ côi, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn bằng cách soạn tin: TE gửi 1406 (20.000 đồng/ 01 tin nhắn) từ 00h ngày 12/5/2023 đến 24h ngày 10/7/2023.

Cổng 1400
các tin khác
chương trình đang thực hiện
Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ
Soạn: BL gửi 1405
  • 96
  • 1.920.000
Thời gian: 24/09/2023 đến 22/11/2023
Giá trị: 20.000đồng / 01 tin nhắn
Tri ân chiến sỹ Trường Sơn
Soạn: TS gửi 1404
  • 8.462
  • 169.240.000
Thời gian: 12/08/2023 đến 10/10/2023
Giá trị: 20.000đồng / 01 tin nhắn
gửi thư góp ý
Gửi góp ý