Tiếp sức trẻ khuyết tật tới trường
Ngày bắt đầu 25/05/2024
Ngày kết thúc 23/07/2024
Mục đích triển khai: Nhằm giúp đỡ, hỗ trợ trẻ khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn trong độ tuổi đi học, có khả năng và mong muốn học tập có điều kiện đi học trong năm học mới 2024-2025.
Đầu số Cú pháp Giá trị tin nhắn (VNĐ)
1407 TEKT 20.000
Đơn vị chủ trì Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam
Đơn vị phối hợp: Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện (VTC), Cổng Thông tin điện tử nhân đạo Quốc gia 1400 và các doanh nghiệp Viễn thông.
Văn bản pháp lý: Tải file
Doanh thu dự kiến:
Chương trình: Đang thực hiện
Thông tin tìm kiếm
kết quả những chương trình khác
chương trình đang thực hiện
Tiếp sức trẻ khuyết tật tới trường
Soạn: TEKT gửi 1407
  • 13.045
  • 260.900.000
Thời gian: 25/05/2024 đến 23/07/2024
Giá trị: 20.000đồng / 01 tin nhắn
gửi thư góp ý
Gửi góp ý