Tin tức Văn bản pháp lý
Văn bản về Cổng 1400 và hoạt động từ thiện nói chung 08/07/2012 22:04

Các văn bản pháp lý liên quan đến hoạt động của Cổng thông tin điện tử nhân đạo quốc gia

  • 12815 Xem

           

STT

Văn bản

Đơn vị ban hành

Ngày ban hành

1

NGHỊ ĐỊNH 148/2007/NĐ-CP Về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện

Nghị định Chính phủ

25/09/2007

2

NGHỊ ĐỊNH số 64/2008/NĐ-CP ngày 14/5/2008 về vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai, hoả hoạn, sự cố nghiêm trọng, các bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo

Nghị định Chính phủ

14/5/2008

3

NGHỊ ĐỊNH số 30/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện có phạm vi hoạt động toàn quốc theo quy định của pháp luật

Nghị định Chính phủ

12/4/2012

4

THÔNG TƯ 72/2008/TT-BTC Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 64/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ về vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai, hoả hoạn, sự cố nghiêm trọng, các bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo

Bộ Tài chính

31/7/2008

5

Quyết định phê duyệt đề án Cổng thông tin điện tử nhân đạo Quốc gia

Bộ TT&TT

07/2008

6

THÔNG TƯ 09/2015/TT-BTTTT

Bộ TT&TT

24/4/2015

7

THÔNG TƯ 10/2015/TT-BTTTT

Bộ TT&TT

24/4/2015

8 NGHỊ ĐỊNH số 93/NĐ-CP ngày 25/11/2019 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện có phạm vi hoạt động toàn quốc theo quy định của pháp luật   (thay thế Nghị Định 30/NĐ-CP) Nghị định Chính phủ 25/11/2019

Cổng 1400
TỔNG HỢP TIỀN TÀI TRỢ QUỸ VẮC-XIN (tỷ đồng)

Tiền đã chuyển vào quỹ *:

8.690,8

Tổng số tổ chức và cá nhân đã ủng hộ *:

547.839 * Số liệu cập nhật vào 11h30 và 17h hàng ngày từ Cổng thông tin Bộ Tài chính
chương trình đang thực hiện
Nốt Sol kết nối - chung tay cùng tuyến đầu chống dịch Covid 19
Soạn: KETNOI gửi 1406
  • 1.542
  • 30.840.000
Thời gian: 10/09/2021 đến 09/11/2021
Giá trị: 20.000đồng / 01 tin nhắn
Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam 2021
Soạn: DA CAM gửi 1409
  • 78.058
  • 1.561.160.000
Thời gian: 11/07/2021 đến 10/10/2021
Giá trị: 20.000đồng / 01 tin nhắn
gửi thư góp ý
Gửi góp ý