Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ
Ngày bắt đầu 01/09/2020
Ngày kết thúc 30/10/2020
Mục đích triển khai:
Đầu số Cú pháp Giá trị tin nhắn (VNĐ)
1407 BL 20.000
Đơn vị chủ trì
Đơn vị phối hợp:
Văn bản pháp lý: Tải file
Doanh thu dự kiến:
Chương trình: Đang thực hiện
Thông tin tìm kiếm
kết quả những chương trình khác
chương trình đang thực hiện
Mái ấm nhân đạo cho người nghèo vùng biên
Soạn: NHA gửi 1407
  • 1.588
  • 33.800.000
Thời gian: 24/04/2021 đến 22/06/2021
Giá trị: 20.000đồng / 01 tin nhắn
Nhắn tin hỗ trợ chữa bệnh lao
Soạn: TB gửi 1402
  • 38.738
  • 774.760.000
Thời gian: 22/03/2021 đến 21/05/2021
Giá trị: 20.000đồng / 01 tin nhắn
gửi thư góp ý
Gửi góp ý