Toàn dân ủng hộ phòng, chống dịch bệnh Covid-19
Ngày bắt đầu 19/03/2020
Ngày kết thúc 18/06/2020
Mục đích triển khai:
Đầu số Cú pháp Giá trị tin nhắn (VNĐ)
1407 CV n n x 20.000
1407 CV 20.000
Trong đó n là số lần ủng hộ 20.000 đồng (n từ 1 đến 100), mỗi tin nhắn trị giá 20.000 đồng nhân n lần
Đơn vị chủ trì
Đơn vị phối hợp:
Văn bản pháp lý: Tải file
Doanh thu dự kiến:
Chương trình: Đang thực hiện
Thông tin tìm kiếm
kết quả những chương trình khác
chương trình đang thực hiện
gửi thư góp ý
Gửi góp ý