Dừng tiếp nhận tin nhắn ủng hộ chương trình “Triệu vòng tay hướng về đồng bào bão lũ” 2019
09/12/2019 6 Xem

Sau 60 ngày kêu gọi (07/10/2019 - 05/12/2019), chương trình đã nhận được 13.440 tin nhắn, tương đương gần 300 triệu đồng ủng hộ.

Tin cổng 1400
sự kiện
hoạt động nhân đạo
chương trình đang thực hiện
Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam
Soạn: TET gửi 1409
  • 44
  • 880.000
Thời gian: 09/12/2019 đến 07/02/2020
Giá trị: 20.000đồng / 01 tin nhắn
Trái tim cho em
Soạn: TTCE gửi 1407
  • 17.934
  • 358.680.000
Thời gian: 01/11/2019 đến 30/12/2019
Giá trị: 20.000đồng / 01 tin nhắn
Cả nước chung tay vì người nghèo
Soạn: VNNn gửi 1408
Trong đó n là số lần ủng hộ 20.000 đồng (n từ 1 đến 100), mỗi tin nhắn trị giá 20.000 đồng nhân n lần
  • 174.567
  • 6.960.940.000
Thời gian: 19/08/2019 đến 31/12/2019
gửi thư góp ý
Gửi góp ý