Kết thúc chương trình "Chung tay xoa dịu nỗi đau Da cam 2021”
11/10/2021 3241 Xem

Sau 90 ngày kêu gọi (00h00 11/7/2021 đến 24h00 ngày 10/10/2021), chương trình đã nhận được hơn 82 nghìn tin nhắn, tương đương hơn 1,6 tỷ đồng ủng hộ.

Tin cổng 1400
sự kiện
hoạt động nhân đạo
TỔNG HỢP TIỀN TÀI TRỢ QUỸ VẮC-XIN (tỷ đồng)

Tiền đã chuyển vào quỹ *:

8.788,7

Tổng số tổ chức và cá nhân đã ủng hộ *:

561.106 * Số liệu cập nhật vào 11h30 và 17h hàng ngày từ Cổng thông tin Bộ Tài chính
chương trình đang thực hiện
Nốt Sol kết nối - chung tay cùng tuyến đầu chống dịch Covid 19
Soạn: KETNOI gửi 1406
  • 23.365
  • 467.300.000
Thời gian: 10/09/2021 đến 09/11/2021
Giá trị: 20.000đồng / 01 tin nhắn
gửi thư góp ý
Gửi góp ý