Dừng tiếp nhận ủng hộ chương trình "Nhắn tin hỗ trợ chữa bệnh Lao" 2022
23/05/2022 443 Xem

Sau 60 ngày kêu gọi (00h00 22/3/2022 đến 24h00 ngày 20/5/2022), chương trình đã nhận được hơn 49 nghìn tin nhắn, tương đương gần 1 tỷ đồng ủng hộ.

Tin cổng 1400
sự kiện
hoạt động nhân đạo
TỔNG HỢP TIỀN TÀI TRỢ QUỸ VẮC-XIN (tỷ đồng)

Tiền đã chuyển vào quỹ *:

9.000,91

Tổng số tổ chức và cá nhân đã ủng hộ *:

622.684 * Số liệu cập nhật vào 11h30 và 17h hàng ngày từ Cổng thông tin Bộ Tài chính
chương trình đang thực hiện
Tri ân chiến sỹ Trường Sơn
Soạn: TS gửi 1404
  • 18.046
  • 360.920.000
Thời gian: 29/04/2022 đến 27/06/2022
Giá trị: 20.000đồng / 01 tin nhắn
gửi thư góp ý
Gửi góp ý