Kết thúc chương trình "Chung tay xoa dịu nỗi đau Da cam 2021”
11/10/2021 3245 Xem

Sau 90 ngày kêu gọi (00h00 11/7/2021 đến 24h00 ngày 10/10/2021), chương trình đã nhận được hơn 82 nghìn tin nhắn, tương đương hơn 1,6 tỷ đồng ủng hộ.

TỔNG HỢP TIỀN TÀI TRỢ QUỸ VẮC-XIN (tỷ đồng)

Tiền đã chuyển vào quỹ *:

8.788,7

Tổng số tổ chức và cá nhân đã ủng hộ *:

561.106 * Số liệu cập nhật vào 11h30 và 17h hàng ngày từ Cổng thông tin Bộ Tài chính
chương trình đang thực hiện
Nốt Sol kết nối - chung tay cùng tuyến đầu chống dịch Covid 19
Soạn: KETNOI gửi 1406
  • 23.367
  • 467.340.000
Thời gian: 10/09/2021 đến 09/11/2021
Giá trị: 20.000đồng / 01 tin nhắn
gửi thư góp ý
Gửi góp ý