Kết thúc chương trình "Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam"
10/02/2020 958 Xem

Sau 60 ngày kêu gọi (09/12/2019 - 07/02/2020), chương trình đã nhận được 52.277 tin nhắn, tương đương hơn 01 tỷ đồng ủng hộ.

chương trình đang thực hiện
NHẮN TIN HỖ TRỢ CHỮA BỆNH LAO
Soạn: TB gửi 1402
  • 0
  • 0
Thời gian: 03/03/2020 đến 01/05/2020
Giá trị: 20.000đồng / 01 tin nhắn
CHƯƠNG TRÌNH "KIẾN TẠO NHỊP CẦU"
Soạn: KTNC gửi 1404
  • 1.163
  • 23.260.000
Thời gian: 25/02/2020 đến 24/04/2020
Giá trị: 20.000đồng / 01 tin nhắn
gửi thư góp ý
Gửi góp ý