Dừng tiếp nhận ủng hộ chương trình "Tri ân chiến sỹ Trường Sơn" 2022
28/06/2022 94 Xem

Sau 60 ngày kêu gọi (00h00 29/4/2022 đến 24h00 ngày 27/6/2022), chương trình đã nhận được hơn 27 nghìn tin nhắn, tương đương gần 550 triệu đồng ủng hộ.

TỔNG HỢP TIỀN TÀI TRỢ QUỸ VẮC-XIN (tỷ đồng)

Tiền đã chuyển vào quỹ *:

9.169,97

Tổng số tổ chức và cá nhân đã ủng hộ *:

646.442 * Số liệu cập nhật vào 11h30 và 17h hàng ngày từ Cổng thông tin Bộ Tài chính
chương trình đang thực hiện
Tri ân liệt sỹ
Soạn: TALS gửi 1405
  • 8.221
  • 164.420.000
Thời gian: 15/06/2022 đến 13/08/2022
Giá trị: 20.000đồng / 01 tin nhắn
gửi thư góp ý
Gửi góp ý