Mái ấm nhân đạo cho người nghèo vùng biên
Ngày bắt đầu 23/02/2023
Ngày kết thúc 23/04/2023
Mục đích triển khai:
Đầu số Cú pháp Giá trị tin nhắn (VNĐ)
1407 NHA 20.000
Đơn vị chủ trì
Đơn vị phối hợp:
Văn bản pháp lý: Tải file
Doanh thu dự kiến:
Chương trình: Đang thực hiện
Thông tin tìm kiếm
kết quả những chương trình khác
chương trình đang thực hiện
Nhắn tin hỗ trợ chữa bệnh lao
Soạn: TB gửi 1402
  • 54.040
  • 1.080.800.000
Thời gian: 08/03/2024 đến 06/05/2024
Giá trị: 20.000đồng / 01 tin nhắn
gửi thư góp ý
Gửi góp ý