gửi thư góp ý
chương trình đang thực hiện
Tri ân liệt sĩ
Soạn: TALS gửi 1405
  • 1.751
  • 35.020.000
Thời gian: 01/06/2020 đến 30/07/2020
Giá trị: 20.000đồng / 01 tin nhắn
Toàn dân ủng hộ phòng, chống dịch bệnh Covid-19
Soạn: CV n gửi 1407
Trong đó n là số lần ủng hộ 20.000 đồng (n từ 1 đến 100), mỗi tin nhắn trị giá 20.000 đồng nhân n lần
  • 2.596.682
  • 152.025.480.000
Thời gian: 19/03/2020 đến 18/06/2020
gửi thư góp ý
Gửi góp ý