Đồng hành cùng trẻ em nghèo, khuyết tật
Ngày bắt đầu 12/05/2023
Ngày kết thúc 10/07/2023
Mục đích triển khai:
Đầu số Cú pháp Giá trị tin nhắn (VNĐ)
1406 TE 20.000
Đơn vị chủ trì
Đơn vị phối hợp:
Văn bản pháp lý: Tải file
Doanh thu dự kiến:
Chương trình: Đang thực hiện
Thông tin tìm kiếm
kết quả những chương trình khác
chương trình đang thực hiện
gửi thư góp ý
Gửi góp ý