chương trình nhắn tin đang thực hiện
Tên chương trình Đầu số Cú pháp Thời gian thực hiện Số tin nhắn Số tiền (vnđ)
Triệu vòng tay hướng về đồng bào bão lũ 1405 BL 07/10-05/12/2019 225 4.500.000
Một tin nhắn, triệu nghĩa tình gửi trao bệnh nhân ung thư 1406 UT 25/09-23/11/2019 64.868 973.020.000
Cả nước chung tay vì người nghèo 1408 VNNn 19/08-31/12/2019 137.760 5.533.220.000
gửi thư góp ý
Gửi góp ý