chương trình nhắn tin đang thực hiện
Tên chương trình Đầu số Cú pháp Thời gian thực hiện Số tin nhắn Số tiền (vnđ)
Vì đồng bào vùng lũ 1403 UH 11/11-09/01/2022 7.350 147.000.000
gửi thư góp ý
Gửi góp ý