Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam
Ngày bắt đầu 22/06/2018
Ngày kết thúc 20/08/2018
Mục đích triển khai:
Đầu số Cú pháp Giá trị tin nhắn (VNĐ)
1409 DA CAM 18.000
1409 DACAM 18.000
1409 DC 18.000
Đơn vị chủ trì
Đơn vị phối hợp:
Văn bản pháp lý: Tải file
Doanh thu dự kiến:
Chương trình: Đang thực hiện
Thông tin tìm kiếm
kết quả những chương trình khác
chương trình đang thực hiện
Cả nước chung tay vì người nghèo
Soạn: VNNn gửi 1408
Trong đó n là số lần ủng hộ 20.000 đồng (n từ 1 đến 100), mỗi tin nhắn trị giá 20.000 đồng nhân n lần
  • 38.026
  • 1.596.280.000
Thời gian: 19/08/2019 đến 31/12/2019
Vì đồng bào vùng lũ 2019
Soạn: UH gửi 1407
  • 214
  • 4.280.000
Thời gian: 19/08/2019 đến 18/10/2019
Giá trị: 20.000đồng / 01 tin nhắn
Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam 2019
Soạn: DA CAM gửi 1409
  • 25.617
  • 512.340.000
Thời gian: 26/07/2019 đến 24/09/2019
Giá trị: 20.000đồng / 01 tin nhắn
Tri ân liệt sĩ
Soạn: TALS gửi 1405
  • 52.841
  • 1.056.820.000
Thời gian: 25/06/2019 đến 22/08/2019
Giá trị: 20.000đồng / 01 tin nhắn
gửi thư góp ý
Gửi góp ý