Cả nước chung tay vì người nghèo
Ngày bắt đầu 19/08/2019
Ngày kết thúc 31/12/2019
Mục đích triển khai:
Đầu số Cú pháp Giá trị tin nhắn (VNĐ)
1408 VNNn 20.000
1408 VNN 20.000
1408 VNN n 20.000
Đơn vị chủ trì
Đơn vị phối hợp:
Văn bản pháp lý: Tải file
Doanh thu dự kiến:
Chương trình: Đang thực hiện
Thông tin tìm kiếm
kết quả những chương trình khác
TỔNG HỢP TIỀN TÀI TRỢ QUỸ VẮC-XIN (tỷ đồng)

Tiền đã chuyển vào quỹ *:

8.809,23

Tổng số tổ chức và cá nhân đã ủng hộ *:

588.290 * Số liệu cập nhật vào 11h30 và 17h hàng ngày từ Cổng thông tin Bộ Tài chính
chương trình đang thực hiện
Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam
Soạn: TET gửi 1409
  • 44.821
  • 896.420.000
Thời gian: 15/12/2021 đến 12/02/2022
Giá trị: 20.000đồng / 01 tin nhắn
gửi thư góp ý
Gửi góp ý