Cả nước chung tay vì người nghèo
Ngày bắt đầu 19/08/2019
Ngày kết thúc 31/12/2019
Mục đích triển khai:
Đầu số Cú pháp Giá trị tin nhắn (VNĐ)
1408 VNNn 20.000
1408 VNN 20.000
1408 VNN n 20.000
Đơn vị chủ trì
Đơn vị phối hợp:
Văn bản pháp lý: Tải file
Doanh thu dự kiến:
Chương trình: Đang thực hiện
Thông tin tìm kiếm
kết quả những chương trình khác
chương trình đang thực hiện
gửi thư góp ý
Gửi góp ý