Vì đồng bào vùng lũ
Ngày bắt đầu 08/07/2018
Ngày kết thúc 04/09/2018
Mục đích triển khai: Hỗ trợ thùng hàng gia đình, nhà ở, sinh kế cho người dân vùng lũ vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.
Đầu số Cú pháp Giá trị tin nhắn (VNĐ)
1407 VL 20.000
Đơn vị chủ trì Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam
Đơn vị phối hợp: Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện (VTC), Cổng Thông tin điện tử nhân đạo Quốc gia 1400 và các mạng Viễn thông.
Văn bản pháp lý: Tải file
Doanh thu dự kiến:
Chương trình: Đã thực hiện
Thông tin tìm kiếm
kết quả những chương trình khác
chương trình đang thực hiện
Tri ân liệt sĩ
Soạn: TALS gửi 1405
  • 1.696
  • 33.920.000
Thời gian: 01/06/2020 đến 30/07/2020
Giá trị: 20.000đồng / 01 tin nhắn
Toàn dân ủng hộ phòng, chống dịch bệnh Covid-19
Soạn: CV n gửi 1407
Trong đó n là số lần ủng hộ 20.000 đồng (n từ 1 đến 100), mỗi tin nhắn trị giá 20.000 đồng nhân n lần
  • 2.596.669
  • 152.023.840.000
Thời gian: 19/03/2020 đến 18/06/2020
gửi thư góp ý
Gửi góp ý