Vì đồng bào vùng lũ 2019
Ngày bắt đầu 19/08/2019
Ngày kết thúc 18/10/2019
Mục đích triển khai:
Đầu số Cú pháp Giá trị tin nhắn (VNĐ)
1407 UH 20.000
Đơn vị chủ trì
Đơn vị phối hợp:
Văn bản pháp lý: Tải file
Doanh thu dự kiến:
Chương trình: Đang thực hiện
Thông tin tìm kiếm
kết quả những chương trình khác
chương trình đang thực hiện
Tri ân chiến sỹ Trường Sơn
Soạn: TS gửi 1404
  • 1.498
  • 29.960.000
Thời gian: 27/07/2020 đến 24/09/2020
Giá trị: 20.000đồng / 01 tin nhắn
gửi thư góp ý
Gửi góp ý