Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ
Ngày bắt đầu 01/09/2020
Ngày kết thúc 30/10/2020
Mục đích triển khai: Tuyên truyền, kêu gọi, khuyến khích mọi tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước quyên góp kinh phí hỗ trợ CNLĐ, người dân nghèo bị thiệt hại do thiên tai, bão lũ và dịch covid-19 nhằm khắc phục thiệt hại, xây dựng, sửa chữa nhà ở, mua sách vở cho các em học sinh, xây dựng và sửa chữa các công trình trường học, công cộng…
Đầu số Cú pháp Giá trị tin nhắn (VNĐ)
1407 BL 20.000
Đơn vị chủ trì Quỹ Xã hội Từ thiện Tấm Lòng Vàng
Đơn vị phối hợp: Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện (VTC), Cổng Thông tin điện tử nhân đạo Quốc gia 1400 và các doanh nghiệp Viễn thông.
Văn bản pháp lý: Tải file
Doanh thu dự kiến:
Chương trình: Đã thực hiện
Thông tin tìm kiếm
kết quả những chương trình khác
chương trình đang thực hiện
Trái tim cho em
Soạn: TTCE gửi 1407
  • 113
  • 2.260.000
Thời gian: 01/12/2020 đến 29/01/2021
Giá trị: 20.000đồng / 01 tin nhắn
Vì đồng bào vùng lũ
Soạn: UH gửi 1403
  • 30.433
  • 608.660.000
Thời gian: 23/10/2020 đến 21/12/2020
Giá trị: 20.000đồng / 01 tin nhắn
Một tin nhắn, triệu nghĩa tình gửi trao bệnh nhân ung thư
Soạn: UT gửi 1406
  • 6.129
  • 122.580.000
Thời gian: 05/10/2020 đến 03/12/2020
Giá trị: 20.000đồng / 01 tin nhắn
gửi thư góp ý
Gửi góp ý