Triệu vòng tay hướng về đồng bào bão lũ
Ngày bắt đầu 07/10/2019
Ngày kết thúc 05/12/2019
Mục đích triển khai:
Đầu số Cú pháp Giá trị tin nhắn (VNĐ)
1405 BL 20.000
Đơn vị chủ trì
Đơn vị phối hợp:
Văn bản pháp lý: Tải file
Doanh thu dự kiến:
Chương trình: Đang thực hiện
Thông tin tìm kiếm
kết quả những chương trình khác
chương trình đang thực hiện
Tri ân liệt sĩ
Soạn: TALS gửi 1405
  • 43.027
  • 860.540.000
Thời gian: 01/06/2020 đến 30/07/2020
Giá trị: 20.000đồng / 01 tin nhắn
gửi thư góp ý
Gửi góp ý