Triệu vòng tay hướng về đồng bào bão lũ
Ngày bắt đầu 07/10/2019
Ngày kết thúc 05/12/2019
Mục đích triển khai:
Đầu số Cú pháp Giá trị tin nhắn (VNĐ)
1405 BL 20.000
Đơn vị chủ trì
Đơn vị phối hợp:
Văn bản pháp lý: Tải file
Doanh thu dự kiến:
Chương trình: Đang thực hiện
Thông tin tìm kiếm
kết quả những chương trình khác
chương trình đang thực hiện
Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam
Soạn: TET gửi 1409
  • 356
  • 7.120.000
Thời gian: 09/12/2019 đến 07/02/2020
Giá trị: 20.000đồng / 01 tin nhắn
Trái tim cho em
Soạn: TTCE gửi 1407
  • 119.393
  • 2.387.860.000
Thời gian: 01/11/2019 đến 30/12/2019
Giá trị: 20.000đồng / 01 tin nhắn
Cả nước chung tay vì người nghèo
Soạn: VNNn gửi 1408
Trong đó n là số lần ủng hộ 20.000 đồng (n từ 1 đến 100), mỗi tin nhắn trị giá 20.000 đồng nhân n lần
  • 175.842
  • 7.023.540.000
Thời gian: 19/08/2019 đến 31/12/2019
gửi thư góp ý
Gửi góp ý