Tri ân chiến sỹ Trường Sơn
Ngày bắt đầu 19/05/2019
Ngày kết thúc 17/07/2019
Mục đích triển khai:
Đầu số Cú pháp Giá trị tin nhắn (VNĐ)
1404 TS 20.000
Đơn vị chủ trì
Đơn vị phối hợp:
Văn bản pháp lý: Tải file
Doanh thu dự kiến:
Chương trình: Đang thực hiện
Thông tin tìm kiếm
kết quả những chương trình khác
chương trình đang thực hiện
Triệu vòng tay hướng về đồng bào bão lũ
Soạn: BL gửi 1405
  • 225
  • 4.500.000
Thời gian: 07/10/2019 đến 05/12/2019
Giá trị: 20.000đồng / 01 tin nhắn
Một tin nhắn, triệu nghĩa tình gửi trao bệnh nhân ung thư
Soạn: UT gửi 1406
  • 64.868
  • 973.020.000
Thời gian: 25/09/2019 đến 23/11/2019
Giá trị: 15.000đồng / 01 tin nhắn
Cả nước chung tay vì người nghèo
Soạn: VNNn gửi 1408
Trong đó n là số lần ủng hộ 20.000 đồng (n từ 1 đến 100), mỗi tin nhắn trị giá 20.000 đồng nhân n lần
  • 137.760
  • 5.533.220.000
Thời gian: 19/08/2019 đến 31/12/2019
gửi thư góp ý
Gửi góp ý