Tri ân chiến sỹ Trường Sơn
Ngày bắt đầu 27/07/2020
Ngày kết thúc 24/09/2020
Mục đích triển khai:
Đầu số Cú pháp Giá trị tin nhắn (VNĐ)
1404 TS 20.000
Đơn vị chủ trì
Đơn vị phối hợp:
Văn bản pháp lý: Tải file
Doanh thu dự kiến:
Chương trình: Đang thực hiện
Thông tin tìm kiếm
kết quả những chương trình khác
chương trình đang thực hiện
Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ
Soạn: BL gửi 1407
  • 14.899
  • 297.980.000
Thời gian: 01/09/2020 đến 30/10/2020
Giá trị: 20.000đồng / 01 tin nhắn
gửi thư góp ý
Gửi góp ý