Trái tim cho em
Ngày bắt đầu 01/12/2020
Ngày kết thúc 29/01/2021
Mục đích triển khai: Vận động nhân dân cả nước ủng hộ nguồn lực để hỗ trợ chi phí phẫu thuật, can thiệp, mổ tim cho các cháu không may bị mắc bệnh tim bẩm sinh có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo.
Đầu số Cú pháp Giá trị tin nhắn (VNĐ)
1407 TTCE 20.000
Đơn vị chủ trì Quỹ Tấm Lòng Việt – Đài THVN
Đơn vị phối hợp: Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện (VTC), Cổng Thông tin điện tử nhân đạo Quốc gia 1400 và các mạng Viễn thông.
Văn bản pháp lý: Tải file
Doanh thu dự kiến:
Chương trình: Đã thực hiện
Thông tin tìm kiếm
kết quả những chương trình khác
chương trình đang thực hiện
gửi thư góp ý
Gửi góp ý