Chương trình "Tri ân chiến sĩ Gạc Ma"
Ngày bắt đầu: 15/06/2017
Ngày kết thúc: 13/08/2017
Mục đích triển khai:
Gây quỹ tặng quà cho gia đình 64 tử sĩ Gạc Ma và hỗ trợ tặng sổ tiết kiệm, sửa nhà giúp đỡ các gia đình chiến sĩ, cựu binh có hoàn cảnh khó khăn.
Đầu số Cú pháp Giá trị tin nhắn (VND)
1407 GM 20,000
Đơn vị chủ trì: Quỹ Xã hội từ thiện Tấm Lòng Vàng
Đơn vị phối hợp: Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện (VTC), Cổng Thông tin điện tử nhân đạo Quốc gia 1400 và các doanh nghiệp Viễn thông.
Văn bản pháp lý: Tải file
Doanh thu dự kiến
Chương trình: Đang thực hiện
Thông tin tìm kiếm
Thời gian: Từ: Đến:
Mạng viễn thông Đầu số Cú pháp Giá trị SMS (VND) Số lượng tin nhắn (SMS) Số tiền vận động (VND)
Vinaphone 1407 GM 20,000 1,267 25,340,000
Mobifone 1407 GM 20,000 1,150 23,000,000
Viettel 1407 GM 20,000 2,447 48,940,000
VNMobile 1407 GM 20,000 10 200,000
GTel 1407 GM 20,000 6 120,000
Tổng số 4,880 97,600,000