Chương trình "Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam 2017"
Ngày bắt đầu: 26/02/2017
Ngày kết thúc: 28/04/2017
Mục đích triển khai:
Vận động nhân dân cả nước ủng hộ tiền để nuôi dưỡng, phục hồi chức năng cho nạn nhân chất độc da cam tại các Trung tâm Bảo trợ xã hội nạn nhân chất độc da cam trực thuộc Trung ương Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam.
Đầu số Cú pháp Giá trị tin nhắn (VND)
1409 DACAM 18,000
1409 DA CAM 18,000
1409 DC 18,000
Đơn vị chủ trì: Quỹ Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam
Đơn vị phối hợp: Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện (VTC), Cổng Thông tin điện tử nhân đạo Quốc gia 1400 và các mạng Viễn thông
Văn bản pháp lý: Tải file
Doanh thu dự kiến
Chương trình: Đang thực hiện
Thông tin tìm kiếm
Thời gian: Từ: Đến:
Mạng viễn thông Đầu số Cú pháp Giá trị SMS (VND) Số lượng tin nhắn (SMS) Số tiền vận động (VND)
Vinaphone 1409 DA CAM 18,000 95 1,710,000
Vinaphone 1409 DACAM 18,000 1,717 30,906,000
Vinaphone 1409 DC 18,000 45 810,000
Mobifone 1409 DA CAM 18,000 851 15,318,000
Mobifone 1409 DACAM 18,000 2,310 41,580,000
Mobifone 1409 DC 18,000 73 1,314,000
Viettel 1409 DA CAM 18,000 1,785 32,130,000
Viettel 1409 DACAM 18,000 3,493 62,874,000
Viettel 1409 DC 18,000 107 1,926,000
VNMobile 1409 DA CAM 18,000 30 540,000
VNMobile 1409 DACAM 18,000 54 972,000
GTel 1409 DA CAM 18,000 18 324,000
GTel 1409 DACAM 18,000 45 810,000
GTel 1409 DC 18,000 1 18,000
Tổng số 10,624 191,232,000