Chương trình "Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam 2017"
Ngày bắt đầu: 26/02/2017
Ngày kết thúc: 28/04/2017
Mục đích triển khai:
Vận động nhân dân cả nước ủng hộ tiền để nuôi dưỡng, phục hồi chức năng cho nạn nhân chất độc da cam tại các Trung tâm Bảo trợ xã hội nạn nhân chất độc da cam trực thuộc Trung ương Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam.
Đầu số Cú pháp Giá trị tin nhắn (VND)
1409 DACAM 18,000
1409 DA CAM 18,000
1409 DC 18,000
Đơn vị chủ trì: Quỹ Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam
Đơn vị phối hợp: Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện (VTC), Cổng Thông tin điện tử nhân đạo Quốc gia 1400 và các mạng Viễn thông
Văn bản pháp lý: Tải file
Doanh thu dự kiến
Chương trình: Đang thực hiện
Thông tin tìm kiếm
Thời gian: Từ: Đến:
Mạng viễn thông Đầu số Cú pháp Giá trị SMS (VND) Số lượng tin nhắn (SMS) Số tiền vận động (VND)
Vinaphone 1409 DA CAM 18,000 95 1,710,000
Vinaphone 1409 DACAM 18,000 7,727 139,086,000
Vinaphone 1409 DC 18,000 112 2,016,000
Mobifone 1409 DA CAM 18,000 3,258 58,644,000
Mobifone 1409 DACAM 18,000 7,943 142,974,000
Mobifone 1409 DC 18,000 126 2,268,000
Viettel 1409 DA CAM 18,000 6,426 115,668,000
Viettel 1409 DACAM 18,000 12,449 224,082,000
Viettel 1409 DC 18,000 261 4,698,000
VNMobile 1409 DA CAM 18,000 105 1,890,000
VNMobile 1409 DACAM 18,000 262 4,716,000
VNMobile 1409 DC 18,000 3 54,000
GTel 1409 DA CAM 18,000 79 1,422,000
GTel 1409 DACAM 18,000 181 3,258,000
GTel 1409 DC 18,000 2 36,000
Tổng số 39,029 702,522,000