Một tin nhắn, triệu nghĩa tình gửi trao bệnh nhân ung thư
Ngày bắt đầu 25/09/2019
Ngày kết thúc 23/11/2019
Mục đích triển khai: Ủng hộ cho bệnh nhân ung thư có hoàn cảnh khó khăn
Đầu số Cú pháp Giá trị tin nhắn (VNĐ)
1406 UT 15.000
Đơn vị chủ trì Quỹ Hỗ trợ bệnh nhân ung thư – Ngày mai tươi sáng
Đơn vị phối hợp: Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện (VTC), Cổng Thông tin điện tử nhân đạo Quốc gia 1400 và các mạng Viễn thông.
Văn bản pháp lý: Tải file
Doanh thu dự kiến:
Chương trình: Đang thực hiện
Thông tin tìm kiếm
kết quả những chương trình khác
chương trình đang thực hiện
Triệu vòng tay hướng về đồng bào bão lũ
Soạn: BL gửi 1405
  • 202
  • 4.040.000
Thời gian: 07/10/2019 đến 05/12/2019
Giá trị: 20.000đồng / 01 tin nhắn
Một tin nhắn, triệu nghĩa tình gửi trao bệnh nhân ung thư
Soạn: UT gửi 1406
  • 63.892
  • 958.380.000
Thời gian: 25/09/2019 đến 23/11/2019
Giá trị: 15.000đồng / 01 tin nhắn
Cả nước chung tay vì người nghèo
Soạn: VNNn gửi 1408
Trong đó n là số lần ủng hộ 20.000 đồng (n từ 1 đến 100), mỗi tin nhắn trị giá 20.000 đồng nhân n lần
  • 133.541
  • 5.342.720.000
Thời gian: 19/08/2019 đến 31/12/2019
Vì đồng bào vùng lũ 2019
Soạn: UH gửi 1407
  • 2.217
  • 44.340.000
Thời gian: 19/08/2019 đến 18/10/2019
Giá trị: 20.000đồng / 01 tin nhắn
gửi thư góp ý
Gửi góp ý