Một tin nhắn, triệu nghĩa tình gửi trao bệnh nhân ung thư
Ngày bắt đầu 25/09/2019
Ngày kết thúc 23/11/2019
Mục đích triển khai:
Đầu số Cú pháp Giá trị tin nhắn (VNĐ)
1406 UT 15.000
Đơn vị chủ trì
Đơn vị phối hợp:
Văn bản pháp lý: Tải file
Doanh thu dự kiến:
Chương trình: Đang thực hiện
Thông tin tìm kiếm
kết quả những chương trình khác
chương trình đang thực hiện
Tri ân liệt sĩ
Soạn: TALS gửi 1405
  • 1.696
  • 33.920.000
Thời gian: 01/06/2020 đến 30/07/2020
Giá trị: 20.000đồng / 01 tin nhắn
Toàn dân ủng hộ phòng, chống dịch bệnh Covid-19
Soạn: CV n gửi 1407
Trong đó n là số lần ủng hộ 20.000 đồng (n từ 1 đến 100), mỗi tin nhắn trị giá 20.000 đồng nhân n lần
  • 2.596.669
  • 152.023.840.000
Thời gian: 19/03/2020 đến 18/06/2020
gửi thư góp ý
Gửi góp ý