tin tức
TỔNG HỢP TIỀN TÀI TRỢ QUỸ VẮC-XIN (tỷ đồng)

Tiền đã chuyển vào quỹ *:

8.808,95

Tổng số tổ chức và cá nhân đã ủng hộ *:

587.151 * Số liệu cập nhật vào 11h30 và 17h hàng ngày từ Cổng thông tin Bộ Tài chính
chương trình đang thực hiện
Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam
Soạn: TET gửi 1409
  • 31.729
  • 634.580.000
Thời gian: 15/12/2021 đến 12/02/2022
Giá trị: 20.000đồng / 01 tin nhắn
gửi thư góp ý
Gửi góp ý