tin tức
TỔNG HỢP TIỀN TÀI TRỢ QUỸ VẮC-XIN (tỷ đồng)

Tiền đã chuyển vào quỹ *:

5.972

Tổng số tổ chức và cá nhân đã ủng hộ *:

332.578 * Số liệu cập nhật vào 11h30 và 17h hàng ngày từ Cổng thông tin Bộ Tài chính
chương trình đang thực hiện
Toàn dân ủng hộ Quỹ Vắc xin phòng, chống Covid-19
Soạn: Covid NK gửi 1408
Trong đó K là ký hiệu nghìn đồng, N là số bất kỳ trong khoảng từ 1 đến 2000
  • 2.006.292
  • 91.889.065.000
Thời gian: 03/06/2021 đến 02/08/2021
Tri ân liệt sỹ
Soạn: TALS gửi 1405
  • 16.461
  • 329.220.000
Thời gian: 01/06/2021 đến 31/07/2021
Giá trị: 20.000đồng / 01 tin nhắn
Mái ấm nhân đạo cho người nghèo vùng biên
Soạn: NHA gửi 1407
  • 51.613
  • 1.066.160.000
Thời gian: 24/04/2021 đến 22/06/2021
Giá trị: 20.000đồng / 01 tin nhắn
gửi thư góp ý
Gửi góp ý